Televerkets Fartygs-
radio 1955 Läs hela
boken.Innehåller
även ett schema
över sändaren


Gammal vevtelefon
från LM Ericsson.

        Radion som hobby

        Radion som hobby fick sittegentliga uppsving  här i landet omkring 1920, vid den tid då man började
        använda sig av radio för överföring av tal och musik för underhållning.De som var med på den tiden
        minns hur detta att bygga kristallmottagare blev en veritabel fluga som man med växlande framgång
        sysslade med i praktiskt taget alla hem Ungefär samtidigt fick en del svenska radioamatörer tillstånd
        att syssla  med sändningsexperiment.  För att inte störa annan  radiotrafik förvisades  de av myndig-
        heterna till våglängder under 200 m,dvs.till de korta vågorna,som på den tiden ansågs värdelösa för
        radiokommunikation över längre distanser. Det dröjde emellertid  inte länge förrän de svenska ama-
        törerna tillsammans med amatörer i andra länder uppdagade de fantastiska möjligheter som de kort-
        vågorna  erbjöd; att med låg effekt och med  enkla apparater nuppnå  världsomspännande radioför-
        bindelser. Där med var kortvågornas  användbarhet upptäckt, en betydelsefull pionjärindats av radio
        amatörerna! Sändaramatörerna har fortsatt sin verksamhet,de har gjort betydelsefulla insatser på o-
        lika radiotekniska specialgebit, och de har betytt  mycket för utforskandet  av de ultrakorta vågorna.
        Efterhand som radioindustrin kom igång med serietillverkning av billiga effektiva rundradiomottagare
        har naturligtvis  den breda allmänhetens  intresse  för hemmabygge av  vanliga  rundradiomottagare
        försvunnit.

      
        Amatör Radio World Prefix Map
        Kartan som jag gjorde tog välldigt lång tid att göra, kartan var bara en mall fick lägga in alla färger
        och prefix för länderna. Gjorde den i tre halvor (A4 skrivarpapper) satte  ihop dessa och ramade in
        kartan seBild Bild Du kan själv skriva ut halvorna i skrivare, knåpa ihop alla tre halvorna och rama
        in dessa med glas och ram de tre bildhalvorna.Vänster  Mitten  Höger           Min ögonsten Collins 51S-1 receiver från 1959. Den legendariska
51S -1 den  sista rörmottagaren  genom Collins.  Specifikationer:
Frekvensomfång 200Hz - 30MHz i trettio 1MHz steg.Valbara lägen
USB, LSB, CW eller AM. Frekvensstabilitet efter 20 minuters upp-
värmning och för en temperaturförändring från 0 till 50 grader c;
885Hz vid avstämda frekvenser mellan 2 och 7MHz. Collins 51S-1
Full Manual hämta Mitt radioshack se bild
    
        

Power Supply 0-30V / 0.020-3 A
Mitt hembygda nätagregat uppbygd med två gamla tro tjänare LM
723 och power transistor 2N3055 Nätagregatet är variabelt från 0
till 30 volt med fininställning strömbegränsning 0.020-3A samt en
LM723 pinne 2 (CL) utan nätagregatet har egen strömbegränsning
med två transistorer. Bild på front och insidan samt ett schema

 

    

 

Medium wave AM transmitter
En liten AM - sändare för mellanvåg,stabil power oscillator ger ett
mycket modulationsdjup, drosseln på DC - ingången blockerar RF
för att inte smita ut bakvägen.Du bör även lägga till ett ordentligt
lågpassfilter (5poligt) före antennspolen.
Bygget sker på egen risk schematic.psblogg.se avsäger oss allt an-
svar för vad ni gör med information och ritningarna ni finner på
dessa sidor.

 

       

M.W Amplitude Modulator
VFO-styrd hartley oscillator, frekvensområde 600 till 700KHz.
Modulatorn använder jag en förstärkarkrets från en gammal bilbandspelare (TA7205AP) den är tålig och fungerar bra.Ingångar
för dynamisk mic. och audio. schema
Varning användning inom EU är endast tillåtet med konstlast och inte till antenn.
Bygget sker på egen risk, schematic.psblogg.se avsäger oss allt
ansvar för vad ni gör med information och ritningar ni  finner på
dessa sidor


      

Medium Wave transmitter
Colpitts oscillatorr med 5st fasta frekvenser 855KHz, 875KHz, LM
895KHz, 915KHz, 925KHz. Uteffekten är ca. 2,2 watt PEP.
Mer info klicka på bilden till vänster. Schema

 


En del av min samling.

 
Eddystone 830
Front  Insida


Collins 312-B3


Kenwood R-600
Kenwood R-1000


  DLS 70 Scanner


 
Yaesu FRG-7 Musen


   
      Lufor MT-910  

                   Totalt antal besökare