T r a n s m i t t i n g   t u b e s
1 stycken YL1020 Twin-Tetrode system QQ~ 2x10 watt (Amplifier)
PHILIPS
Made in England
1 stycken YL1080 Twin Tetrode system QQ~ (Driver) rörhållare till båda
PHILIPS
Made in Holland
300 kr för båda rören SÅLD


En massa rullband i olika fabrikat och storlekar se bild.
150 kr
(Finns ännu mer band från 3" till 7")SÅLD


LUFOR MT910 är under renovering byte av en del nya
orginaltransistorer, priset sätts ut lite senare.